موسسه خیریه جواد الائمه

#کمک_به_سیل_زدگان_سیستان
هدایت به صحفه اصلی

دریافت کمک های مالی برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان

شما خیرین عزیز می توانید با پرداخت وجوه خیرخواهانه خود در یاری رساندن هموطنان #سیستان_و_بلوچستان قدم بردارید


powered by javadalaeme.com هدایت به صحفه اصلی