موسسه خیریه جواد الائمه

#کودکان_بی_سرپرست

هدایت به صحفه اصلی

دریافت کمک های مالی برای احداث سرپناه بچه های بی سرپرست

شما خیرین عزیز می توانید با پرداخت وجوه خیرخواهانه خود در این امر خدا پسندانه سهیم باشید #سرپناه
#کار_خیر


powered by javadalaeme.com هدایت به صحفه اصلی